SEOFABRYKA Sp. z o.o., ul. Strzelców 36/28, 81-586 Gdynia, KRS 0000716695, REGON 221822834, NIP 5862280891